Điều khoản Sử dụng Website Futurebankers.vn

Chào mừng bạn đến với Futurebankers.vn. Việc sử dụng website này đòi hỏi sự tuân thủ và chấp nhận các điều khoản sử dụng dưới đây. Trước khi tiếp tục sử dụng trang web, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web này.

1. Nội dung thông tin:

a. Futurebankers.vn cung cấp thông tin và kiến thức về lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế và Chính sách Tiền tệ. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật của thông tin. Việc sử dụng thông tin trên trang web này là trách nhiệm của bạn và Futurebankers.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
b. Các bài viết và bình luận trên Futurebankers.vn chỉ mang tính chất tham khảo và không được coi là lời khuyên chuyên gia hoặc lời khuyên tài chính chính thức. Bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc tư vấn tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên thông tin từ trang web này.

2. Quyền sở hữu trí tuệ:

a. Tất cả nội dung, tài liệu, hình ảnh, biểu đồ, đồ họa và logo trên Futurebankers.vn thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Futurebankers.vn hoặc các bên sở hữu tương ứng. Bất kỳ việc sao chép, tái bản, sử dụng hoặc phân phối lại nội dung từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Futurebankers.vn là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

3. Liên kết đến trang web bên thứ ba:

a. Futurebankers.vn có thể chứa các liên kết đến trang web bên thứ ba chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin bổ sung hoặc tiện ích cho người dùng. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc các hoạt động của các trang web bên thứ ba này. Việc sử dụng các liên kết đến trang web bên thứ ba là tùy ý và có nguy cơ riêng của bạn.

4. Bảo mật thông tin:

a. Futurebankers.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin cá nhân bạn truyền tới trang web này và việc truyền thông tin là tại riêng rủi ro của bạn.

5. Thay đổi và chấm dứt:

a. Futurebankers.vn có quyền thay đổi hoặc cậpnhật các điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là thích hợp. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi các thay đổi này được đăng tải trên trang web sẽ được coi là chấp nhận của bạn đối với các điều khoản đã thay đổi.

6. Miễn trừ trách nhiệm:

a. Futurebankers.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này, bao gồm cả mất mát dữ liệu hoặc lợi ích kinh tế, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

7. Luật áp dụng:

a. Các điều khoản sử dụng này sẽ tuân thủ theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam và các tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Đây là các điều khoản sử dụng chung cho trang web Futurebankers.vn. Việc tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý và tuân thủ các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web Futurebankers.vn.