Đây là nội dung chính sách bảo mật cho futurebankers.vn với các trường thông tin chi tiết nhất.

Các dữ liệu thông tin chúng tôi thu thập từ người truy cập

Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý các dữ liệu sau đây từ bạn:

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin như họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại.

Thông tin chúng tôi thu thập tự động

– Thông tin kỹ thuật: địa chỉ IP, thông tin trình duyệt, hệ điều hành

– Thông tin về hoạt động của bạn trên website: các trang/chuyên mục bạn xem, thời gian truy cập, thao tác nhấp chuột…

Thông tin từ các nguồn khác

Nếu bạn sử dụng các dịch vụ khác của chúng tôi, chúng tôi có thể kết hợp thông tin từ các nguồn đó. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về bạn từ các đối tác.

Thông tin từ mạng xã hội

Nếu đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cần thiết như tên, ảnh đại diện và email để tạo tài khoản và liên hệ với bạn.

Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của các bạn như sau

Chúng tôi thực hiện các biện pháp sau để bảo mật thông tin của bạn:

 • – Sử dụng mã hóa để bảo mật thông tin trao đổi giữa bạn và máy chủ của chúng tôi.
 • – Cập nhật và vá lỗi bảo mật cho máy chủ thường xuyên.
 • – Giám sát hoạt động bất thường trên hệ thống để phát hiện nguy cơ mất an toàn thông tin.
 • – Mã hóa dữ liệu của bạn khi không sử dụng để bảo mật.
 • – Kiểm toán bảo mật định kỳ bởi các đơn vị kiểm toán độc lập.
 • – Giới hạn quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn.
 • – Đào tạo nhân viên về tầm quan trọng của bảo mật và quyền riêng tư.
 • – Áp dụng các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử để ngăn chặn truy cập trái phép.

Việc chúng tôi sử dụng một số thông tin của bạn:

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

 • – Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
 • – Thông báo về các thay đổi dịch vụ đến bạn.
 • – Đảm bảo an toàn và bảo mật cho dịch vụ.
 • – Quản lý, vận hành dịch vụ, khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu.
 • – Nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả dịch vụ.
 • – Đo lường hiệu quả quảng cáo, cung cấp quảng cáo liên quan đến bạn.
 • – Giới thiệu các dịch vụ tương tự khác của chúng tôi.
 • – Kết hợp với thông tin thu thập được từ các nguồn khác để phân tích và cải thiện dịch vụ.

Chúng tôi công khai thông tin của bạn

1. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với:

 • – Các đối tác, nhà cung cấp để cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • – Các đơn vị quảng cáo để cung cấp các quảng cáo phù hợp với sự đồng ý của bạn.
 • – Các công cụ phân tích để cải thiện trang web.

2. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp:

 • – Chuyển nhượng hoặc sáp nhập doanh nghiệp với bên mua/bên nhận chuyển nhượng.
 • – Hợp tác điều tra các hoạt động bất hợp pháp.
 • – Ngăn chặn và phát hiện gian lận, tội phạm.
 • – Phát triển các dịch vụ, mối quan hệ khách hàng.