Ms Pham Tu Phuong

Bà Phạm Tú Phương
Trưởng phòng Tuyển dụng Ngân hàng VP Bank

Hiện tại khi tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp, ngân hàng khá vất vả trong việc đào tạo lại thậm chí là dạy mới cho các bạn một số kiến thức thực tế ngân hàng yêu cầu mà trường không đào tạo.

Tuyển dụng học viên đã tham gia khóa đào tạo Future Banker$ giúp ngân hàng rút ngắn được thời gian trong quy trình tuyển dụng. Chúng tôi không cần phải qua quá nhiều vòng thi và phỏng vấn, mà từ kết quả học tập và làm việc thực tế tại ngân hàng trong thời gian tham gia khóa học Future Banker$ để lựa chọn các ứng viên phù hợp các vị trí tại ngân hàng.

Bài viết mới

Các bài viết liên quan