Trả lời câu hỏi bạn đọc (kỳ 5)

CÂU HỎI: Em dang lam de tai ve “Hoan thien cong tac phan tích bao cao tai chinh trong tham dinh tin dung tại mot so ngan hang thuong mai vn” Anh co tai lieu gi ve van de nay ko? lien he voi em qua mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trả lời:

Đây là nguyên liệu cho đề tài của em. Em tự xào nấu nhé, váng đậu, rau cải, thịt gà, nồi lẩu, bếp ga, bình ga, mỳ tôm, nước dùng, …. đủ hết đây….

Đề tài 1: Thẩm định TC DA ĐT tại chi nhánh NH NN & PTNT nam HN (NH001)
Đề tài 2: Thẩm định chất lượng DA ĐT tại NH Công thương Đống Đa (NH033)
Đề tài 3: Thẩm định TC DA ĐT tại VPBANK (NH035)
Đề tài 4: Thẩm định tài chính dự án trong NH TM (NH077)
Đề tài 5: Thẩm định tài chính trong cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN (NH191)
Đề tài 6: Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính tại Công ty xây lắp và KD vật tư thiết bị(NH056)
Đề tài 7: Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính tại tổng Công ty chè VN (NH057)
Đề tài 8: Phân tích TC tại Công ty May Đức Giang (NH197)

Đối tác ngân hàng

Bạn đang ở trang: Home Thư viện Ngân hàng câu hỏi Trả lời câu hỏi bạn đọc (kỳ 5)